[1]
OdojG. 2011. Małe miasto jako przedmiot badań etnologicznych w Polsce. Stan i perspektywy. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 11, (grudz. 2011), 116-131.