[1]
MarcolK. 2011. Interetniczność w folklorze dzieci na pograniczu polsko-czeskim. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 11, (grudz. 2011), 153-170.