[1]
SpyraJ. 2011. Rajskie są okolice Cieszyna, czyli jak dr František Sláma cieszyńskich Cyganów sądził. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 11, (grudz. 2011), 244-256.