[1]
KurczM. 2011. Północnosudańskie wsie nad Nilem u progu przemian. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 11, (grudz. 2011), 257-281.