[1]
BełkotA. 2012. Problem wartościowania dziedzictwa kulturowego a jego funkcjonalne uwarunkowania w ujęciu kulturoznawczym. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 12, (luty 2012), 32-43.