[1]
OdojG. 2012. Dziedzictwo kulturowe jako kluczowe pojęcie edukacji regionalnej. Rozważania terminologiczne. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 12, (luty 2012), 44-55.