[1]
PaprockiR. 2012. Eksploracja dziedzictwa kulturowego w aspekcie rynkowych zastosowań kodów kulturowych. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 12, (luty 2012), 67-77.