[1]
CzerwiƄskaK. 2012. Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w perspektywie dyskursu antropologicznego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 12, (luty 2012), 218-228.