[1]
Grzegorz GerlichM. 2012. Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 12, (luty 2012), 113-137.