(1)
Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Kultury Regionalne I Pogranicza Kulturowe a świadomość Etniczna. SEIA 1999.