(1)
Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Aktywność Kulturalna I Postawy Twórcze Społeczności Lokalnych Pogranicza. SEIA 2003.