(1)
Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Problemy Ekologii Kulturowej I Społecznej W Przestrzeni Miejskiej I Podmiejskiej. SEIA 2006.