(1)
GórnyA. Trzymając Telewizyjnego Pilota Czy ściskając Kierownicę Roweru? Sposoby Spędzania Czasu Wolnego W Przestrzeni Miasta Późnonowoczesnego N.P. Katowic. SEIA 2010, 10, 207-221.