(1)
Bukowska-FloreńskaI. Śląsk Jako Region Pograniczny. Specyfika Warunków życia Ludności I Ich Znaczenie Kulturotwórcze. SEIA 2011, 11, 89-103.