(1)
OdojG. Małe Miasto Jako Przedmiot Badań Etnologicznych W Polsce. Stan I Perspektywy. SEIA 2011, 11, 116-131.