(1)
BłahutG.; AutorowskiA. Przestrzeń Semiotyczna Miasta. Problemy I Propozycje Badawcze. SEIA 2011, 11, 132-140.