(1)
SzalbotM. Społeczno-Kulturowa Specyfika Przygranicznych Miast Podwójnych Europy Jako Problem Badawczy. SEIA 2011, 11, 141-152.