(1)
MarcolK. Interetniczność W Folklorze Dzieci Na Pograniczu Polsko-Czeskim. SEIA 2011, 11, 153-170.