(1)
CzerwiƄskaK. Problematyka Sztuki Ludowej W Etnologii Pogranicza. SEIA 2011, 11, 171-184.