(1)
SpyraJ. Rajskie Są Okolice Cieszyna, Czyli Jak Dr František Sláma Cieszyńskich Cyganów Sądził. SEIA 2011, 11, 244-256.