(1)
KurczM. Północnosudańskie Wsie Nad Nilem U Progu Przemian. SEIA 2011, 11, 257-281.