(1)
BełkotA. Problem Wartościowania Dziedzictwa Kulturowego a Jego Funkcjonalne Uwarunkowania W Ujęciu Kulturoznawczym. SEIA 2012, 12, 32-43.