(1)
OdojG. Dziedzictwo Kulturowe Jako Kluczowe Pojęcie Edukacji Regionalnej. Rozważania Terminologiczne. SEIA 2012, 12, 44-55.