(1)
PaprockiR. Eksploracja Dziedzictwa Kulturowego W Aspekcie Rynkowych Zastosowań Kodów Kulturowych. SEIA 2012, 12, 67-77.