(1)
HoffmannB. Turystyka Etniczna a Doświadczanie Kulturowej Inności. SEIA 2012, 12, 153-166.