(1)
CzerwiƄskaK. Konwencja O Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO W Perspektywie Dyskursu Antropologicznego. SEIA 2012, 12, 218-228.