(1)
Grzegorz GerlichM. Oswajanie Wsi Dolnośląskiej Po II Wojnie światowej Przez Ludność Polską Z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. SEIA 2012, 12, 113-137.