Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (1999). Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1925