Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (2003). Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pogranicza. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1930