Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (2006). Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1932