GórnyA. (2010). Trzymając telewizyjnego pilota czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego n.p. Katowic. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 10, 207-221. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9009