SajkiewiczV. (2010). Legnica - teatr miasta, teatr miejsca. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 10, 374-385. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9023