Bukowska-FloreńskaI. (2011). Śląsk jako region pograniczny. Specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcze. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 89-103. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9028