GerlichM. G. (2011). Wokół problematyki zbiorowych wyobrażeń o przeszłości. Kilka refrleksji w związku z badaniami śląskiej ludności rodzimej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 104-115. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9029