OdojG. (2011). Małe miasto jako przedmiot badań etnologicznych w Polsce. Stan i perspektywy. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 116-131. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9030