SzalbotM. (2011). Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 141-152. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9032