MarcolK. (2011). Interetniczność w folklorze dzieci na pograniczu polsko-czeskim. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 153-170. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9033