CzerwiƄskaK. (2011). Problematyka sztuki ludowej w etnologii pogranicza. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 171-184. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9034