KajfoszJ. (2011). Zabawka jako tekst kultury. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 198-208. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9036