StoličnáR. (2011). Tworzenie się kultury kulinarnej Europejczyków. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 209-219. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9037