PieńczakA. (2011). Żywotność praktyk magicznych na przykładzie sposobów ochrony dzieci przed urokiem (przygotowano z materiałów „Polskiego Atlasu Etnograficznego”). Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 231-243. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9039