SpyraJ. (2011). Rajskie są okolice Cieszyna, czyli jak dr František Sláma cieszyńskich Cyganów sądził. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 244-256. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9040