KurczM. (2011). Północnosudańskie wsie nad Nilem u progu przemian. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 11, 257-281. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9041