BełkotA. (2012). Problem wartościowania dziedzictwa kulturowego a jego funkcjonalne uwarunkowania w ujęciu kulturoznawczym. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 32-43. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9054