OdojG. (2012). Dziedzictwo kulturowe jako kluczowe pojęcie edukacji regionalnej. Rozważania terminologiczne. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 44-55. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9055