RauszerM. (2012). Interpasywny i ideologiczny wymiar polityki dziedzictwa kulturowego. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 56-66. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9059