PaprockiR. (2012). Eksploracja dziedzictwa kulturowego w aspekcie rynkowych zastosowań kodów kulturowych. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 67-77. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9060