HoffmannB. (2012). Turystyka etniczna a doświadczanie kulturowej inności. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 153-166. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9064