CzerwiƄskaK. (2012). Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w perspektywie dyskursu antropologicznego. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 218-228. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9069