KoštialováK., & DarulováJ. (2012). Kultúrne dedičstvo — v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska). Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 229-2470. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9070